dimarts, 15 d’octubre de 2013

Sessió del Xehc, Dimarts 22 d'Octubre 2013, 19:30h. Bar Astrolabi

Estudi sobre el desenvolupament, la difusió i l’impacte social i cultural dels videojocs de 8 bits a Espanya (1983 - 1992)

L’objectiu d’aquest estudi és intentar oferir un retrat històric i sociològic centrat en la multitud de fluxos d’informació i en els actors socials i individuals que van contribuir a que Espanya es convertís en poc temps en un dels principals productors europeus de software en videojocs per a màquines de 8 bits (aquest període es coneix com “l’Edat d’or del software espanyol). També s’enfocarà a la seva ràpida decadència amb la transició cap als jocs de 16 bits. Així mateix, també es pretén analitzar com es va socialitzar i quins són els canvis de comportament d’una societat o d’unes generacions que, per primera vegada en la història, van créixer i educar-se al voltant d’una nova cultura científic-tecnològica: la dels videojocs i la informàtica.

Tot i incloure la qüestió dels videojocs, aquesta pretén ser una investigació centrada no tant en els aspectes lúdics i de l’entreteniment, sinó en analitzar els videojocs com a objectes culturals i productes que influeixen, des de la perspectiva de la història de la ciència i la tecnologia, en la construcció d’imaginaris culturals, sistemes de valors i relacions de poder.

Qüestions/dubtes que es plantegen:

    Es pot investigar el camp dels videojocs sense centrar-se en l’aspecte lúdic o d’entreteniment?

    Per parlar sobre els videojocs, estic veient que no puc obviar l’impacte i difusió de la informàtica en aquella època. Com reestructuro el tema? Com els faig “encaixar”?

    En la construcció o utilització d’un marc teòric que m’ajudi, em centraré en el coneixement que aporten els estudis del programa SCOST (Social Construction of Science and Technology): permeten abordar la tecnologia com a us social, que va més enllà de les perspectives instrumentalistes/positivistes. El punt de sortida son les metodologies que aporten Weibe Bijker i Trevor Pinch, que s’aparten radicalment dels determinismes tecnològics i es centren en la heterogeneïtat de les interaccions socials.

    M’està costant trobar llocs on poder presentar publicacions, conferències/seminaris als que poder assistir... El tema més “acadèmic” dels videojocs està massa “verd”. Hi ha trobades, xerrades, però sempre són a nivell molt de l’usuari (jugador) i empreses que volen fer negoci en l’actualitat. La història de la ciència i la tecnologia, no sembla que hi encaixi gaire (de moment) en aquests casos.

Totes les propostes, idees i recomanacions seran apreciades!! ;-)

Ignasi Medà