dimarts, 14 de febrer de 2012

European Society for the History of Science Conference, Deadline 24 de Febrer!

Athens Congress

The theme of the conference is "Scientific cosmopolitanism and local cultures: religions, ideologies, societies"

Program & Dates

The theme of the conference is "Scientific cosmopolitanism and local cultures: religions, ideologies, societies". Sessions will be announced within April 2012.
Click here for the list of accepted symposia
  • Deadline for grant application: February 10, 2012 (Notification of acceptance by 9 April 2012)
  • Deadline for abstract submission: February 24, 2012 (Notification of acceptance by 2 April 2012)
  • Deadline for early registration: May 4, 2012
  • Opening: November 1st, 2012
Click here for instructions for participants and symposium organizers.

dimarts, 7 de febrer de 2012

Convocatòria del XEHC! de Febrer 2012

XEHC ! Xerrades d'Estudiants d'Història de la Ciència
Propera sessió: Dimarts, 21 de Febrer, 18hrs
Lloc: Bar Domingo
Carrer Blasco de Garay, 15 (Poble Sec)

Programa de la Xerrada- Panorama de la història de la ciència a València (Ignacio Suay Matallana i Mar Cuenca Lorente)

Breu explicació del panorama d’història de la ciència a València. Mar Cuenca i  Ignacio Suay Matallana, els convidats d’honor d’aquesta sessió, ens explicaran de les tendències historiogràfiques i projectes de recerca que s’estan duent a terme.

- Projecte de Treball del màster d’història de la ciència “La química analítica al s.XIX. Relacions entre experts, controvèrsies i regulació pública de l’anàlisi d’aigües” (Ignacio Suay Matallana, UV)

Tot i que encara algunes coses estan per definir pretenc, en primer lloc, situar el procés de formació d'un químic farmacèutic nascut a 1812 (Antonio Casares Rodríguez) per a conèixer l'estat de química en una època en que les seves relacions amb la farmàcia eren molt estretes. En segon lloc, pretenc estudiar la consolidació d'aquest expert que va ocupar importants càrrecs acadèmics i participar una gran quantitat d'activitats privades. Finalment, faré servir una controvèrsia científica per conèixer l'estat de la química relacionada amb les aigües minerals a mitjans del segle XIX, els seus protagonistes (els experts "rivals") i els interessos econòmics i socials debatuts.

- Projecte de tesis doctoral “Entre la ciència i la llei: la toxicologia a España al s. XIX” (Mar Cuenca Lorente, UV)

Els objectius generals del projecte de tesis es centren en oferir una visió general de la toxicologia a Espanya al segle XIX. Per abordar aquests aspectes s’estudiaran les reformes dels plans d'estudis del 1843 i 1845 que van suposar la creació de la càtedra de medicina legal i toxicologia. Ens centrarem en tres figures clau: Pere Mata i Fontanet (1811-1877), Ramón Ferrer i Garcés (1804-1872) i Ignacio Valentí i Vivó (1841-1924). Un altre dels punts a desenvolupar es centrarà en l'anàlisi de la situació disciplinar de la toxicologia a través dels llibres de text i les revistes específiques de toxicologia i medicina legal, així com els codis penals vigents a Espanya del 1822, 1848, 1850 i 1870. D'aquesta manera, analitzarem els orígens i el desenvolupament inicial de l'Institut Nacional de Toxicologia i el laboratori de medicina legal creat el 1886.

- Debat organitzatiu sobre l’impuls del tercer congrés de doctorands d’història de la ciència.

Des del XEHC! es vol promoure un congrés d’història de la ciència de doctorands que ajudi a veure les noves tendències historiogràfiques i enfortir enllaços entre doctorands.
Us esperem a la nostra xerrada valenciana!!!


... I recordeu de visitar el nostre blog !


 http://xerradesestudiants.blogspot.com/

dimecres, 1 de febrer de 2012

XII Trobada d'Història de la Ciència i la Tècnica, primera circular.

XII Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica

Institut d’Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero

València, 15, 16, 17 i 18 de novembre de 2012
 
La Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT) convoca la XII Trobada, la
reunió científica general que, cada dos anys, té per objectiu acollir els treballs de recerca i les
activitats que duen a terme els seus socis, així com els treballs de tots els historiadors de la
ciència i de la tècnica que hi vulguin participar. En aquesta ocasió, la Trobada tindrà lloc a
l’Institut d’Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero (Consell Superior d’Investigacions
Científiques, CSIC - Universitat de València).

Seccions científiques
1. Ciència i identitat nacional
2. Instruments científics
3. X Jornada sobre la Història de la Ciència i l’Ensenyament
4. La medicina i les seues representacions
5. Secció lliure

Us animem a presentar propostes de noves seccions científiques. Les propostes s’han d’enviar
abans del 29 de febrer de 2012 a l’adreça electrònica schct@iec.cat i han d’incloure el nom de la
persona o les persones coordinadores, el títol, un breu resum del simposi i els títols provisionals
de les comunicacions que integraran la proposta conjunta.

Comunicacions orals i pòsters

Els autors també poden fer propostes en la modalitat de pòster o en la modalitat de
comunicacions no agrupades en simposis.
El termini d’enviament de les contribucions és del 15 de març al 15 de maig. Els resums dels
pòsters i de les comunicacions que no arribin dins el termini establert no apareixeran en el
programa de la Trobada. Cal enviar les propostes a l’adreça electrònica schct@iec.cat i indicar en
l’assumpte «Trobada - comunicació» o «Trobada - pòster», segons la modalitat.
Els pòsters s’exposaran a la seu de l’Institut durant un període d’un mes a partir de l’inici de la
Trobada. Els autors els podran presentar en el marc d’una sessió específica. Enguany, per
primera vegada, es convoca el Premi Trobada SCHCT al millor pòster.

La durada de les comunicacions és de quinze minuts, més cinc minuts per a preguntes o un breu
debat, agrupats al final de cada sessió. Cada persona pot defensar una sola comunicació, o dues
com a màxim, si ho fa en col·laboració amb altres inscrits.

El Comitè Científic pot recomanar als autors la modalitat de presentació. L’acceptació de les
contribucions es comunicarà abans del dia 31 de maig de 2012.

Conferències i activitats paral·leles

Durant la Trobada s’organitzaran conferències plenàries, així com altres activitats culturals
paral·leles, el programa detallat de les quals s’anunciarà oportunament.

Inscripcions

Tipus d’inscripció:

 Quota d’inscripció general: 180 €

Quota d’inscripció reduïda: 90 € per als socis de la SCHCT, de qualsevol altra societat
filial de l’Institut d’Estudis Catalans i de la Societat Europea d’Història de la Ciència, i
també per a persones vinculades a la Universitat de València i al CSIC.

Quota d’inscripció reduïda + quota soci ordinari SCHCT 2012: 125 €. Les persones que es
vulguin acollir a aquesta modalitat han d’emplenar, també, la butlleta d’inscripció a la
Societat: http://schct.iec.cat/

Quota d’inscripció especial: 150 € per als socis de qualsevol altra entitat pertanyent al
món de la història de la ciència, de la tècnica i de la medicina.

Beques

La Societat ofereix beques d’inscripció i beques de viatge i allotjament per a estudiants i
llicenciats en situació d’atur, i també per a altres persones que demostrin que les necessiten,
sempre que siguin socis de la SCHCT. Us recordem que la quota de soci és de vint euros anuals
per als estudiants i llicenciats en atur.

Totes les persones interessades a obtenir una beca han d’enviar un escrit de sol·licitud,
juntament amb la inscripció, abans del 30 de juny de 2012, en el qual han d’indicar quin tipus
d’ajut sol·liciten i el motiu de la petició. També han d’especificar, si correspon, el centre on
figuren com a alumnes. Si la beca és d’inscripció, no caldrà desemborsar-la quan es faci la
sol·licitud.

Dates que cal recordar

29 de febrer de 2012: data límit per a presentar propostes de simposis.

15 de març - 15 de maig de 2012: termini d’enviament de resums de comunicacions i pòsters.

31 de maig de 2012: comunicació de l’acceptació de les contribucions.

1 - 30 de juny de 2012: termini de pagament per a inscripcions reduïdes.

1 de juliol: inici del període de pagament per a la inscripció general.

30 de juny de 2012: data límit de sol·licitud de beca.

Per a més informació:

Secretaria de la SCHCT
A/e: schct@iec.cat
Tel. 933 248 581

València - Barcelona, gener del 2012