dimarts, 5 de maig de 2015

Xerrada Medieval Maig 2015

Xerrada Medieval Maig 2015:

Dijous 21 de Maig a les 19:00h. al Cafè d'Estiu del Museu Marès,(http://www.cafedestiu.com/).  (Plaça Sant Iu, 5-6, Barcelona): 


És la medicina una ciència o un art? Arnau de Vilanova i la construcció d'una disciplina mèdica durant l'edat mitjana


Xerrada a càrrec de Sergi Grau.


El terme de ‘ciència’ i ‘art’ tenen el seu origen en la civilització Grecoromana. Mentre que el concepte de ciència significa coneixement empíric a partir de la deducció, el concepte d'ars es pot entendre com l'art en el sentit d'habilitat que s’aprèn a través de l'experiència, o com la capacitat humana per produir a través de l'acció, segons la concepció aristotèlica. Aquest concepte aplicat a la medicina rau, doncs, en aquesta capacitat de producció, allunyada de l'estètica i la vessant artística que aquest concepte té avui dia. A partir del segle XIII són diversos els metges que comencen a dotar la medicina d'un contingut teòric o filosòfic que fins llavors no existia i es desencadena un intens debat que encara perdura avui dia sobre si la medicina és una ciència o un art. Aquesta concepció teòrica de la medicina és la que establirà les pautes filosòfiques per consolidar la disciplina mèdica com una ciència. En aquesta xerrada ens aproparem a aquesta discussió a través de l'obra d'Arnau de Vilanova (c. 1240-1311).