dimarts, 27 d’octubre de 2015

Xehc Novembre - Desembre 2015

Tardor-Hivern carregada de Xehcs amb tres sessions:

Primera Xerrada Novembre 2015:
Dilluns 9 de Novembre a les 18h al Bar Kop de Mà, Carrer Riego, 4, Sants. Metro L1 i L5 Plaça de Sants.

Estudi sobre els inicis de la televisió de ciències naturals a Espanya. La primera etapa de l’obra de Félix Rodríguez de la Fuente (1964-1973)


Xerrada a càrrec de Mònica Alcalá Lorente


De l’extensa obra de Félix Rodríguez de la Fuente (1928-1980) és ben coneguda la sèrie televisiva El Hombre y la Tierra. Ara bé, les seves primeres aparicions a la televisió es remunten a deu anys abans, amb col·laboracions inicials en programes com Fin de semana o A toda plana, seguits d’altres dirigits per ell mateix com Fauna.
L’objectiu a grans trets d’aquest projecte és estudiar aquesta etapa anterior a El Hombre y la Tierra, que abasta des de 1964 fins a 1973 i coincideix amb els anys del Desarrollismo de la dictadura franquista, així com l’entrada en l’àmbit domèstic de diversos aparells elèctrics, principalment per a aquest estudi, el televisor. Des d’aquest context vull analitzar les relacions de diàleg que s’estableixen entre aquest nou mitjà de comunicació i la vida quotidiana de les persones que conformen la societat espanyola del moment, en concret, les relacions que hi estableixen amb la naturalesa, la seva conservació, les ciències naturals i la figura de Félix Rodríguez de la Fuente.
Per altra banda, donat que la obra de Rodríguez de la Fuente inclou múltiples mitjans de comunicació (ràdio, cinema, premsa, enciclopèdies, etc.) utilitzats simultàniament al llarg de la seva carrera professional, també m’interessa estudiar les interaccions entre les diferents plataformes mediàtiques que apareixen en aquesta primera etapa de la seva producció televisiva. Al mateix temps, i per contextualitzar la seva tasca dins la televisió (i cinema) de ciències naturals a Espanya, caldrà estudiar personatges com Luis Miravitlles, Álvaro Lion Depetre, Guillermo Zúñiga o Teodoro Roa, tots ells contemporanis a Félix Rodríguez de la Fuente i especialistes reconeguts en el seu camp, alguns dels quals van ser posteriorment col·laboradors seus.
Davant la multitud de factors i personatges que cal tenir en compte, la meva intenció en aquesta primera xerrada sobre la meva tesi és presentar a Félix Rodríguez de la Fuente i dibuixar el seu context més immediat per tal de començar a perfilar preguntes més concretes amb la vostra ajuda.


Segona Xerrada Novembre 2015:
Dijous 26 de Novembre a les 19h. Bar per Confirmar.

La medicalización del embarazo y del parto en la España franquista: lucha contra el dolor y eficacia obstétrica

Xerrada a càrrec de Amaya García Arregui


El objetivo de esta charla es presentar las líneas principales de una investigación en curso sobre las técnicas de preparación y asistencia al parto en la segunda mitad del siglo XX. Durante este periodo, los obstetras y matronas españolas se enfrentaron a tres retos: reducir el dolor del parto, luchar contra la mortalidad materno-fetal y ser capaces de detectar las anomalías en el desarrollo intrauterino. En la charla se argumentará cómo la emergencia de la preparación al parto a mediados de los años 50 jugó un papel clave a la hora de acelerar y facilitar este proceso de medicalización.
Para ello se presentará, en primer lugar, cuál era el panorama obstétrico español a la salida de la guerra a través del análisis de textos legales y discursos médicos sobre la gestación y el dolor del parto.
A continuación se abordará en detalle la llegada a España de la psicoprofilaxis obstétrica, primer método de preparación al parto aplicado masivamente tanto en España como en Europa. Este método, además de requerir una cierta infraestructura sanitaria para su implantación, supuso una fuerte polémica moral y religiosa que trataremos a partir de un discurso pronunciado por el Papa Pío XII en 1956. Asimismo, se relatará cómo la psicoprofilaxis obstétrica evolucionó, en España, en distintos métodos de preparación al parto, integrando elementos de otras disciplinas clínicas (psicología) o para-médicas (yoga, haptonomía, etc.).
Por último, la presentación tiene la finalidad de exponer cuáles son las preguntas más específicas de nuestro trabajo de investigación y las dificultades que supone la búsqueda y el tratamiento de fuentes: ¿cuál fue el impacto real de la psicoprofilaxis en las prácticas médicas de asistencia al parto?, ¿existió una cultura material propia a la psicoprofilaxis?, ¿consiguió el famoso método del “parto sin dolor” influir significativamente en la experiencia de las mujeres de su propio parto y embarazo?, ¿qué fuentes pueden ser relevantes para este estudio?.Tercera Xerrada Desembre 2015:

Divendres 4 de Desembre, Hora i Bar per Confirmar.


La visió "parasítica" sobre el paper de l'escepticisme i les relacions de confiança en ciència 


Xerrada a càrrec de Meritxell Ramirez Olle

Presentaré una conceptualització teòrica sobre la relació entre escepticisme i les relacions de confiança (trust) en la producció de coneixement científic. Us explicaré com he arribat a concebre aquesta conceptualització, sobretot amb relació a les idees de Steven Shapin. També il.lustraré aquesta conceptualització amb exemples del meu estudi de cas de la feina d'un grup de científics que han fet recerca sobre el canvi climàtic a Escòcia.

Biografia: Meritxell Ramírez i Ollé ha fet el doctorat a la Universitat d'Edimburg i se sent membre de l'anomenada "Escola d'Edimburg" en la sociologia del coneixement científic.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada